پیش نیاز:

آشنایی با سیستم عامل های لینوکس یا ویندوز

علاقه داشتن و پشتکار


سرفصل های قسمت اول آموزش:

چرا برنامه نویسی؟1.01

چرا پایتون؟1.02

درک برنامه نویسی1.03

لایت بات 1.04

برنامه نویس کیست؟1.05

کاربر کیست؟1.06

==========================


سرفصل های قسمت دوم آموزش:

نصب و اجرای پایتون

ابتدا فکر کنیم!

==========================


سرفصل های قسمت سوم آموزش:

خروجی / نوشتن

عدد و محاسبات ریاضی

متن یا عدد،مسئله این است!

متغییر

رشته یا عدد؟

چگونه یک مسئله برنامه نویسی حل کنیم؟

==========================