کاربر کیست؟

همه کسانی که از رایانه استفاده می کنند کاربر هستند.برنامه نویس ها برنامه هایی می نویسند که کاربرها از ان استفاده می کنند.بیشتر کاربرها بلد نیستند به زبان رایانه صحبت کنند،ولی بدون هیچ مشکلی با رایانه کار می کنند!دلیل آن مشخص است؛چون برنامه نویس به رایانه آموزش داده که چه کار بکند.هر نرم افزاری که شما استفاده می کنید دارای یک برنامه به زبان رایانه است که یک برنامه نویس آن را نوشته است.
هر چند شما آن برنامه را نمی بینید،اما خروجی آن بر روی صفحه نمایشگر شما ظاهر می شود.مثلا می توانید ا استفاده از نرم افزار های پخش فیبم،یک فیلم ببینید،بدون آن که بفهمید که ان فیلم چگونه در رایانه ذخیره شده و چگونه به تصاویری روی صفحه نمایش تبدیل می شود.مطمئنا مدتی قبل یک برنامه نویس برنامه تبدیل اطلاعات ذخیره شده به تصاویر قابل دیدن را نوشته است و شما الان از آن برنامه استفاده می کنید.
بنابراین کاربر کسی است که برنامه را برای او می نویسیم و با این کار او را راحت می کنیم،چون بدون آن که لازم باشد زبان رایانه را یاد بگیرد،از ان استفاده می کند.پایان قسمت اول آموزش